மதுரை அ. வைத்தியநாத ஐயர்

மிகச்சிறந்த காந்தியவாதி, விடுதலைப் போராட்ட வீரர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி

Gandhi

மகாத்மா காந்திஜி
description
தோற்றம் 16.05.1890
மறைவு 23.02.1955


மதுரையின் ஒளிவீசும் வைரம் என புகழப்பட்டவர்

Ambal

மதுரை மீனாட்சி அம்மன்